Wegwijs in de Brusselse huurordonnantie van 2018

De Brusselse Huurordonnantie introduceerde in 2018 een aparte huurwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die omvat drie huurstelsels: de medehuur, de glijdende huur en (net zoals in Vlaanderen en Wallonië) de studentenwoninghuurovereenkomst.

Het huurregime van de studentenwoninghuurovereenkomst is pas van toepassing als zowel de huurder als de verhuurder ervoor kiezen. Dat is niet verplicht. Je kan ook het gemeen huurrecht van het Burgerlijk Wetboek toepassen. Dit laat een combinatie toe met regels die van toepassing zijn op huurcontracten waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats (domicilie) vestigt in de woning.