Overloop de checklist

✓ Vergunning

 • Neem contact op met de Dienst Stedenbouw van je gemeente: zij helpen je met het aanvragen van de juiste stedenbouwkundige vergunning. Vergeet het verplichte advies van de brandweer niet.
 • Vraag je Certificaat Energieprestatie van Gebouwen aan.
 • Zorg dat de elektriciteit conform is.

✓ Regels voor behoorlijke huisvesting

 • Werp een blik op de belangrijkste regels rond de oppervlakte, hoogte, energievoorziening, water,… Zo voldoet je kot aan de wettelijke minimumnormen.

✓ Bijzondere aandachtspunten voor koten

 • Denk aan een goede geluidsisolatie.
 • Voorzie een stabiele internetverbinding en vergelijk de prijzen van de verschillende providers.

✓ Premies voor de aanpassing van je studentenwoning?

 • Onderzoek op welke premies je recht hebt.

✓ Registreer je kot op MyKot

 • MyKot is de Brusselse kotzoeker en de slimste weg om je kot te verhuren.

✓ Zorg voor een goede huurovereenkomst

 • Vermeld duidelijk de duur van het contract.
 • Maak duidelijke afspraken over de huurprijs en eventuele bijkomende kosten. Spreek ook af wanneer betaald wordt en zorg ervoor dat de kosten voor de gedeelde nutsvoorzieningen op voorhand goed afgesproken zijn.
 • Een schriftelijke huurovereenkomst is verplicht. Gebruik het MyKotmodelcontract om zeker te zijn van een sluitend contract.
 • Voeg een goede, gedetailleerde plaatsbeschrijving toe, ondertekend door de verhuurder en de student-huurder.
 • Registreer het huurcontract.
 • Vergeet de huurwaarborg niet af te spreken.
 • Vergeet de verplichte bijlages bij het contract niet, als je student er zijn hoofdverblijfplaats neemt.
 • Je bent vrij in het kiezen van de taal waarin je je contract opstelt. Het MyKotmodelcontract van Brik en PLE is beschikbaar in drie talen.

✓ Herstellingen of schade aan je kot?

 • De student-huurder staat in voor kleine herstellingen of herstellingen na eigen fout.
 • Als verhuurder sta je in voor het herstellen van zogenaamde ‘verborgen’ gebreken, van schade door ouderdom of door normaal gebruik van de woning.
 • Spreek een goede verzekering af. Vraag aan de student-huurder een attest van zijn verzekeraar.

✓ Problemen met je student-huurder?

 • Neem contact op met Brik of PLE en vraag om bemiddeling.