Een studentenwoning verhuren: overloop de checklist!

Met deze checklist overloop je enkele belangrijke praktische elementen wat betreft veiligheid, gezondheid en wettelijke vereisten. Neem zeker de hele website of het volledige onderzoeksrapport door, want deze opsomming is niet volledig.

Vergunningen

 • Neem contact met de dienst Stedenbouw van je gemeente: zij helpen je met het aanvragen van de juiste stedenbouwkundige vergunning. Vergeet het verplicht advies van de brandweer niet.
 • Vraag je Certificaat Energieprestatie van Gebouwen aan.
 • Zorg dat de elektriciteit beantwoordt aan het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties.

Regels voor behoorlijke huisvesting

 • Werp een blik op de samenvattende tabel in de bijlage van het volledige onderzoeksrapport (p.47) voor de belangrijkste regels betreffende oppervlakte, hoogte, energievoorziening, water, … Zo beantwoord je woning steeds aan de wettelijke minimumnormen.

Premies voor aanpassingen aan de woning

 • Dankzij bepaalde energiepremies kan je investeringen doen om je woning energiezuiniger te maken.
 • Je kan ook renovatiepremies, en premies voor gevelverfraaiing aanvragen.
 • Voor dakisolatie is er een belastingvermindering. Let wel, deze is enkel aan te vragen voor een gezinswoning. Doe dus deze investering vooraleer je een vergunning als studentenwoning aanvraagt.

Herstellingen of schade aan de woning?

 • De huurder staat zelf in voor kleine herstellingen, herstellingen na eigen fout of herstellingen aan de bepleistering of de vloertegels bij beperkte schade.
 • Als verhuurder sta je in voor het herstellen van zogenaamde ‘verborgen gebreken’, van schade door ouderdom of door normaal gebruik van de woning.
 • Spreek ook een goede verzekering af. Vraag dat de huurder een attest van de verzekeraar kan voorleggen.

Bijzonder aandachtspunten voor studentenkamers

 • Denk aan goede geluidsisolatie.
 • Voorzie een stabiele internetverbinding en vergelijk de prijzen van de verschillende providers.

Zorg voor een goede huurovereenkomst

 • Vermeldt duidelijk de duur van het contract. Voor studenten varieert dit van 12 weken tot 12 maanden.
 • Maak duidelijke afspraken over de huurprijs en eventuele bijkomende kosten. Spreek af wanneer betaald wordt en zorg ervoor dat de kosten van de gedeelde nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming) op voorhand goed zijn afgesproken.
 • Verplichte schriftelijke huurovereenkomst. Via Brik kan je met een vooropgesteld model-contract werken.
 • Voeg een goede, gedetailleerde plaatsbeschrijving bij het contract, door verhuurder en huurder opgesteld en ondertekend. Je bent dit ook wettelijk verplicht.
 • Registreer het huurcontract bij het registratiekantoor.
 • Vergeet de huurwaarborg niet af te spreken. Let er op dat je maximum twee maanden huur als borg vraagt (indien het gaat om een hoofdverblijfplaats).
 • Vergeet de verplichte bijlage bij het contract niet, als je student er zijn hoofdverblijfplaats neemt.
 • Je kan de overeenkomst in verschillende talen opstellen. Dit helpt je bij internationale studenten. Brik biedt haar modelcontract aan in het Nederlands, Frans en Engels. Je bent vrij in het kiezen van de talen waarin je het contract aanbiedt.

Problemen met je huurder?

 • Neem contact op met Brik. Zij kunnen tussen jou en de huurder bemiddelen.
vorige
volgende