Een huishoudelijk reglement

De huurovereenkomst kan worden aangevuld met een huishoudelijk reglement. Dat neem je best op in het contract. In dat reglement maak je een aantal afspraken over het gebruik en het onderhoud van het kot en de gemeenschappelijke ruimtes.

Je kan bijvoorbeeld afspreken dat:

  • Na 22 uur de rust in de studentenwoning gerespecteerd wordt
  • Het kot geschilderd mag worden in neutrale kleuren
  • De gemeenschappelijke ruimtes goed onderhouden moeten worden, bijvoorbeeld met een wekelijkse poetsbeurt. Je kan hier zelf materiaal voor voorzien en de kost daarvan als vaste kosten doorrekenen in de huurprijs
  • Het huisvuil tijdig wordt buiten gezet, met respect voor de sorteerregels
  • De woning volledig rookvrij is, inclusief de koten
  • De vrije doorgang altijd bewaard blijft, zodat een evacuatie bij brand niet in het gedrang komt. Je kan bijvoorbeeld afspreken dat er geen fietsen, steps, vuilniszakken, winkelkarren,… in de gangen gezet worden

Belangrijk: het huishoudelijk reglement mag de huurovereenkomst niet tegenspreken. Die heeft altijd prioriteit.