Nuttige links

ADT-ATO
Agence de Développement Territorial/Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling
adt-ato.irisnet.be

BesteTarief.be
Internet en telefonie
bestetarief.be

Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
be.brussels/dbdmh

Brugel
De Brusselse regulator voor energie
brugel.be

Brussels Energieagentschap (ABEA)
Afdeling van de Stadswinkel/Centre Urbain
curbain.be

Brusselse Huisvestingscode (BHC)
slrb.irisnet.be

Brussels Studies Institute
bsi-brussels.be
facebook.com/BrusselsStudiesInstitute

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
ejustice.just.fgov.be

Energiehuis
maisonenergiehuis.be

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
economie.fgov.be

FOD Financiën
financien.belgium.be

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)
stedenbouw.irisnet.be

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GemSV)
stedenbouw.irisnet.be

Huurwet in het Burgerlijk Wetboek
Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 1, art. 1714-1762bis
justitie.belgium.be

Huurwet voor hoofdverblijf (FOD Justitie)
belgium.be

MyKot
De Brusselse kotzoeker
brik.mykot.be

Leefmilieu Brussel
leefmilieu.brussels

Local.Brussels/Brussel Plaatselijke Besturen
Informatie over de gemeenten
plaatselijkebesturen.irisnet.be

MyMinfin
Fiscal Portal Belgium
myminfin.be

MyRent
Huurcontract en/of plaatsbeschrijving elektronisch opsturen voor registratie
myminfin.be

Netwerk Wonen
netwerkwonen.be

Observatiecentrum Huurprijzen
bghm.irisnet.be

Sibelga
Beheerder van de distributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
sibelga.be
energids.be

Stadswinkel/Centre Urbain
curbain.be

Stedenbouw.Brussels
stedenbouw.irisnet.be

Tax-Calc
Anonieme berekening van de belastingen
belgium.be

Vivaqua
Brusselse intercommunale voor het drinkwater
vivaqua.be

Veilig Wonen
FOD Binnenlandse Zaken
veiligewoning.be

WikiFin
FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
wikifin.be

vorige