Nuttige links

Woningvoorschriften

Huisvesting.brussels
Alles over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Homegrade Brussels
Advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat informatie biedt over thema’s zoals premies, energie, renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek en duurzame gebouwen

Perspective Brussels
Brussels Planningsbureau

Urban.Brussels
Alles over de territoriale ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wonen in Brussel
Ontdek de Brusselse wijken en gemeenten en wat er komt kijken bij wonen in Brussel

De Brusselse Huisvestingscode (BHC)
Alles over de Brusselse Huisvestingscode

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
Alles over de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GemSV)
Alles over Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Brussel Plaatselijke Besturen
Aanspreekpunt tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeentelijke besturen

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Openbare vastgoedmaatschappijen<

Netwerk Wonen
Negen Brusselse verenigingen die actief zijn rond stadsvernieuwing en burgerparticipatie in Brussel

BesteTarief.be
Vergelijk internet en telefonie

Brugel
De Brusselse regulator voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs

Vivaqua
De Brusselse intercommunale voor het drinkwater

Sibelga
Beheerder van de distributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sibelga biedt ook informatie over energie in Brussel via het magazine energids.be

Leefmilieu Brussel
De milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Financiële lusten en lasten

Renolution
Een strategie voor de renovatie van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle mogelijke premies op een rijtje

Huurwetgeving en huurcontract

MyKot
De Brusselse kotzoeker

Sociale Huisvesting
Huurprijzen en huurlasten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie

FOD Financiën
Federale Overheidsdienst Financiën

MyMinfin
Fiscaal portaal België

WikiFin
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

MyRent
Huurcontract en plaatsbeschrijving elektronisch versturen voor registratie

Informatie over een woninghuurovereenkomst vind je op deze pagina. Artikel 253 – 256 BHC is van toepassing op de verhuur van studentenwoningen.

Woon- en brandverzekering

Brandweer en Dringende Medische Hulp
De diensten van de brandweer

Brussel als studentenstad

Brussels Studies Institute (BSI)
Contact- en coördinatieplatform voor academisch onderzoek over Brussel

Perspective Brussels cel Studentenleven
De cel Studentenleven van het Brussels planningsbureau