Andere verplichtingen

1. Certificaat Energieprestatie van Gebouwen

Wie eigenaar is van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet een energiecertificaat (EPB) aanvragen. Het EPB-certificaat informeert kandidaat-huurders over de energieprestatie van het gebouw waarin ze een kot huren.

Een EPB drukt de energieprestatie uit in een schaal van A (energiezuinig) tot G (energieverspillend). Je woning krijgt dus een score tussen A en G. Die score moet duidelijk herkenbaar worden meegedeeld bij advertenties over je gebouw. Als een kandidaat-huurder erom vraagt, moet je je EPB-certificaat ook kunnen bezorgen.

Je verkrijgt een EPB-certificaat via een erkende certificateur van Leefmilieu Brussel.

2. Veiligheid van huishoudelijke elektrische installaties

Elke nieuwe elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften in het Algemeen Reglement op Elektrische installaties dat is goedgekeurd in 2019.

Het gaat onder meer om:

  • De technische regels waaraan elektrische installaties moeten voldoen
  • De maatregelen die je moet nemen om de elektrische risico’s te beperken of te verminderen, zodat personen en eigendommen beschermd zijn.

Werd je elektrische huishoudelijke installatie voor 1 juni 2020 uitgevoerd, dan gelden er andere regels. Die installaties worden gecontroleerd volgens de oude regelgeving (het oude AREI). Indien ze niet voldoen, moet je ze renoveren volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften.

3. Verplicht advies van de brandweer

Bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning heb je vooraf altijd een advies van de Brusselse brandweer nodig. De brandweer kan je daarbij een aantal ingrepen opleggen die je moet uitvoeren om een vergunning te verkrijgen.

De dienst kan bijvoorbeeld opleggen dat je een brandweerladder moet laten installeren aan je woning. Voor die ingreep moet je een aparte vergunning aanvragen.

Brandpreventieadvies vraag je aan via deze link.