Andere verplichtingen

Certificaat Energieprestatie van Gebouwen

Als je eigenaar bent van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ben je sinds 2011 verplicht om een energiecertificaat (EPB) aan te vragen. Dit is het gevolg van een Europese Richtlijn, met als doel de CO2 uitstoot van gebouwen te verminderen. Het EPB-certificaat dient om kandidaat-huurders op de hoogte te stellen van de energieprestatie van het gebouw dat ze willen huren.

Een EPB drukt die energieprestatie uit in een schaal van A (energiezuinig) tot G (energieverspillend). Je woning zal dus een score tussen A en G toegekend krijgen, waarbij jij er bovendien voor moet zorgen dat die duidelijk herkenbaar meegedeeld wordt in reclame (bv. advertenties, online). Op de website van Leefmilieu Brussel zie je enkele voorbeelden van hoe je dit kan doen. Als de kandidaat-huurder erom vraagt, moet je je EPB ook kunnen bezorgen.

Hoe bekom je een EPB-certificaat? Neem contact op met een certificateur die erkend is door Leefmilieu Brussel. Die brengt vervolgens een bezoek aan de woning en bezorgt je binnen tien dagen het EPB-certificaat.

Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties

In heel België geldt sinds 1981 het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). De elektrische installatie van je woning moet beantwoorden aan deze regels, alsook alle aanpassingen en uitbreidingen die je zou laten uitvoeren. Een lijst van erkende controleurs vind je online, via de website van de FOD Economie. Elke huishoudelijke elektrische installatie moet om de 25 jaar een controle krijgen.

Je kan de brochure ‘De veiligheid van uw elektrische installatie’ van de FOD Economie bekijken. Enkele belangrijke vaststellingen voor je elektrische installatie zijn:

  • Een algemene differentieelschakelaar (verliesstroomschakelaar) met een maximale gevoeligheid van 300 mA in combinatie met een aardverbinding vormt de basis van je installatie. In de badkamer moet bovendien een bijkomende differentieelschakelaar van 30 mA geplaatst worden. De differentieelschakelaar schakelt de installatie uit als er een verlies op de installatie zit.
  • De verdeelkast is gesloten (achterwand en deur), onbrandbaar en niet-vochtopslorpend. Ze is op minstens anderhalve meter boven de grond geplaatst.
  • Alle stopcontacten en alle lichtpunten moeten geaard zijn. Voor elke nieuwbouw met een fundering van minstens 60 cm diep moet de aarding tot stand gebracht worden met een aardingslus. Voor bestaande gebouwen moet dit niet altijd. De beschermingsgeleider wordt in geel-groene kleur aangebracht.
  • Per stroombaan moet het aantal stopcontacten beperkt blijven tot acht enkelvoudige of meervoudige. Bij stroombanen die zowel stopcontacten als verlichtingstoestellen bevatten, telt elk verlichtingspunt voor een stopcontact.
  • Gevaarlijke elementen moeten verwijderd of hersteld worden. Gebroken stopcontacten, ontblote elektrische draden en defecte elektrische apparaten moeten vermeden worden. Zorg ook voor de juiste afstand tussen bad of douche en elektrische materiaal of voedingspunten.

Als je een controle laat uitvoeren, zorg er dan voor dat je een schema van de elektrische installatie hebt, alsook het situatieschema en de EAN-code van de elektrische installatie. De EAN-code wordt gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren en telt 18 cijfers. In Brussel beginnen de EAN-codes voor de gas- en elektriciteitsmeters met 5414489. Je hebt deze code(s) nodig in alle communicatie met je energieleverancier of netbeheerder. Als de installatie in orde is, zal de controleur je een gelijkvormigheidsverslag bezorgen. Is je installatie niet in orde, dan zal je aanpassingen moeten doen voor je een nieuwe controle kan aanvragen.

Vergeet niet om na te kijken of jouw gemeente een eigen (politie)reglement heeft voor brandveiligheid, dat eigen eisen kan stellen aan je elektrische installatie.

Verplicht advies van de brandweer

Bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is ook altijd een voorafgaand advies van de dienst Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) nodig. De DBDMH zal een advies uitbrengen en kan daarbij een aantal ingrepen opleggen die je moet uitvoeren om een vergunning te verkrijgen.

De dienst kan bijvoorbeeld opleggen dat je een brandladder laat installeren aan je woning. Deze ingreep heeft op zijn beurt een vergunning nodig die apart aangevraagd moet worden.

Om brandpreventie advies aan te vragen, moet je een formulier indienen dat je bij de DBDMH kan bekomen. Je kan hiervoor contact opnemen via hun website.

vorige
volgende