Bijzondere aandachtspunten

Studenten hebben enkele verwachtingen over het comfort van hun kot. Bepaalde wensen steken er overduidelijk bovenuit: geluidsisolatie, een ingerichte keuken (en de zogenaamde nutsvoorzieningen) en een goede internetverbinding.

1. Geluid

Een aangenaam akoestisch comfort draagt bij tot de algemene levenskwaliteit, maar is ook belangrijk voor de nachtrust en concentratie van studenten. Als kotbaas draag je daar met een paar ingrepen toe bij. Leefmilieu Brussel helpt je met een paar nuttige tips.

2. Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en warmteopwekking) zijn belangrijk in elke woning. Maak hierover goede afspraken met de student-huurder, want studenten zijn soms voor langere periodes afwezig (denk aan de winter- en zomervakantie). Als kotbaas wil je er dan zeker van zijn dat de waterleidingen beschermd zijn tegen vorst, dat de kranen en verwarming zijn dichtgedraaid en dat de ramen gesloten zijn.

Je kan zelf ook een aantal ingrepen doen om je woning te beschermen tegen eventuele schade en de student te behoeden voor een gepeperde energieafrekening.

Verwarming van de kamer

De Huisvestingscode bepaalt dat de woning ‘tot een toereikende temperatuur’ verwarmd moet kunnen worden, waardoor er geen exacte minimumgrens wordt opgelegd. In kamers die uitsluitend als slaapkamers gebruikt worden, mag een verwarming ontbreken. Maar voor studenten is hun kot ook een belangrijke leef- en studeerruimte. Een adequate verwarming is hier dus erg belangrijk.

Als kotbaas ben je verplicht om je verwarmingssysteem en waterverwarmingstoestel regelmatig te laten controleren.

Bijvoorbeeld:
– bij een verwarmingsketel op stookolie is een jaarlijkse controle vereist
– bij een verwarmingsketel op gas om de twee jaar

Je kan dit aanvragen bij je verwarmingstechnicus. De uitgebreide regels vind je hier.

Waterleidingen beschermen

In een huurcontract wordt meestal afgesproken dat de student-huurder alle voorzorgen moet nemen om vorstschade in zijn kot te vermijden (zo ook in het MyKotmodelcontract). Maak dus goede afspraken om het kot tijdig te inspecteren.

Enkele tips om je waterleiding en -meter te beschermen vind je bij Vivaqua, de Brusselse intercommunale voor het drinkwater.

Zuinig omspringen met water en energie

Efficiënt omgaan met water en energie zorgt voor een lager verbruik en lagere facturen. Het draagt ook bij tot de zorg voor het klimaat. Voor koten kan je een aantal ingrepen doen die bijdragen tot een efficiënt verbruik. Zonnepanelen kunnen aantrekkelijk zijn om de kostprijs van het energieverbruik door studenten betaalbaar te houden. Controleer hier of je dak in aanmerking komt.

Enkele grote verbruikers zijn koelkasten, diepvriezers, kooktoestellen en verwarming. Leefmilieu Brussel bundelt tips om je energieverbruik maximaal te beperken.

Brik voorziet voor de student-huurders een reeks tips om energie te besparen via haar campagne KiloWattKot.

Belangrijk: de huisvestingscode legt op dat je student-huurders vooraf moet informeren over de wijze van verdeling van nutsvoorzieningen. Bovendien moet de ingaande plaatsbeschrijving de meterstanden van individuele meters te vermelden.

3. Internetaansluiting

Een stabiele internetverbinding is voor elke student een must.

Een woning met een aantal koten heeft gewoonlijk maar één aansluiting. Een individuele aansluiting per student zou te hoge kosten met zich brengen. Het is dus belangrijk dat het internetabonnement het verbruik van verschillende studenten tegelijk aan kan. Je kijkt hiervoor naar de bandbreedte, uitgedrukt in Mbps.

Vraag aan je provider welk soort abonnement het meest geschikt is voor jouw studentenwoning of doe zelf de vergelijkingstest via Bestetarief.be. Op basis van de locatie van je woning en een aantal criteria (zoals volume en snelheid van verbruik) krijg je een lijst van mogelijke providers, gerangschikt volgens prijs.

Let op! Niet elke provider is in elke Brusselse gemeente actief.

Je kan er voor kiezen om elk kot te voorzien van een aansluiting voor een netwerkkabel. Die kabel verbindt elke kamer met de centrale modem. Als je niet met kabels werkt, kan je een draadloze installatie plaatsen. Maar een draadloos signaal werkt niet noodzakelijk overal in de woning even goed. Er zijn verschillende mogelijkheden om een goede dekking te verzekeren (bv. de plaatsing van meerdere access points, of zogenaamde Powerline adaptors).

Overleg deze mogelijkheden met je internetprovider of een elektricien. Sommige providers bieden installaties aan waarbij een technicus de mogelijkheden in je woning overloopt.