Mogelijke premies voor je studentenwoning

Je woning vraagt onderhoud en tijdige investeringen. De overheid heeft een aantal premies in het leven geroepen om je hierin bij te staan, zodat het investeren in een energie-efficiënte, comfortabele en moderne woning voor eigenaars ondersteund wordt. Het gaat om energiepremies (voor iedereen toegankelijk), renovatiepremies en premies voor gevelverfraaiing (toegankelijk voor eigenaars die in de woning wonen). De premies voor dakisolatie zijn enkel geldig voor eigenaars van gezinswoningen, niet van studentenwoningen. Wil je dus dakisolatie plaatsen of vernieuwen, doe je dat best voor je je vergunning als studentenwoning aanvraagt.

Je kan voor vragen over energiebesparing, renovaties, isolatie en andere zaken terecht bij de Stadswinkel (Centre Urbain), een Brussels informatiecentrum.

Energiepremies

Leefmilieu Brussel biedt uitvoerige informatie over de energiepremies en hoe je die kan aanvragen. In het volledige onderzoeksrapport (p.20) vind je alle algemene voorwaarden van de regeling voor energiepremies. Je kan zelf contact met hen opnemen voor vragen. Bekijk ook zeker de laatste updates op de website van Leefmilieu Brussel voor eventuele wijzigingen aan de procedure.

Renovatiepremie en premie voor gevelverfraaiing

De renovatiepremie is enkel toegankelijk voor de eigenaar die in de eigen woning woont. Voor de eigenaar-verhuurders is de renovatiepremie enkel toegankelijk indien het gebouw wordt beheerd door een Sociaal Verhuurkantoor. Ook voor de gevelverfraaiing geldt dat een eigenaar-verhuurder geen aanspraak kan maken op de premie. Voor de meeste verhuurders van studentenkamers zullen deze twee premies dus niet van toepassing zijn.

Verhuur je echter een of meerdere kamers van de woning waarin je zelf woont, en is je woning ouder dan 30 jaar, dan kan je een renovatiepremie aanvragen. Een renovatiepremie bedraagt maximaal €35.000 en is afhankelijk van je inkomenscategorie. Bovendien krijg in je bepaalde zones van Brussel hogere premies. In de bijlage van het volledige onderzoeksrapport (p.48) vind je een overzicht van de mogelijke renovatiepremies (dak, isolatie, vocht, verluchting, verwarming, sanitair, riolering, …). Via de website van Huisvesting Brussel kan je nagaan binnen welke zone jouw gebouw valt.

Als eigenaar-bewoner kan je voor de gevelverfraaiing ook een aanvraag indienen. De premies voor gevelverfraaiing zijn enkel geldig voor gevels aan de straatzijde en bij gebouwen die ouder zijn dan 25 jaar.

Dakisolatie

Vanaf het aanslagjaar 2014 (dus voor uitgaven betaald in het jaar 2013) werd de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft, behalve voor de uitgaven voor dakisolatie. Als eigenaar-verhuurder is het dan ook mogelijk om voor werken met betrekking tot dakisolatie een belastingvermindering aan te vragen, zelfs voor verschillende woningen. Per jaar wordt door de overheid een maximumbedrag per woning bepaald.

Wat omvat de belastingvermindering?

  • De vermindering bedraagt 30% van de gefactureerde uitgaven (inclusief BTW)
  • De vermindering is cumuleerbaar met andere gewestelijke premies (bijvoorbeeld energiepremies)
  • De woning moet minstens vijf jaar in gebruik zijn
  • Enkel voor residentiële woningen (geen handelsactiviteit)
vorige
volgende