FAQ

Volgens de Brusselse Huisvestingscode (BHC) moet een kot voor 1 persoon minstens 12m² zijn, waarvan 9 m² voor de kamer zelf en minstens 3 m² voor de gemeenschappelijke ruimten, zoals een keuken en badkamer. een kot voor 2 personen moet minstens 18 m² groot zijn.

Bij nieuwbouwprojecten en grondige renovaties van koten is de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) van toepassing en moet een studio voor 1 persoon minstens 22m² groot zijn. Je kan een aparte afwijking aanvragen bij het gewest/ de gemeente.

In een bestaand gebouw is de minimumhoogte 2m30 voor de verblijfsvertrekken en 2m10 voor de andere ruimtes. Bij nieuwbouwprojecten is de minimale hoogte 2m50.

  1. Voldoe aan de BHC.
  2. Vul de vragenlijst i.v.m. brandveiligheid & comfort invul en onderteken die
  3. Gebruik verplicht het MyKotmodelcontract
  4. Laat een audit van je kamer uitvoeren via MyKot

Er moet minstens één toilet en badkamer zijn per 6 studenten in collectieve studentenwoningen. 

Ja, rookmelders zijn verplicht op het hele evacuatieparcours van het gebouw. Je moet er minstens 1 per verdieping en 1 per kot hangen. In de keuken plaats je een hittemelder.

Ja, een brandblusapparaat met poeder ABC of 6 L gepulveriseerd water en het label BENOR is verplicht. Je plaatst er één per verdieping en per 4 koten. Jaarlijks laat je de toestellen keuren. 

Ja, een kot moet altijd over minimaal twee mogelijkheden beschikken om het evacuatieniveau te bereiken. Meestal zijn dat de binnentrap en een raam (dat minstens 1m op 1m groot is) aan de voorkant of via een brandladder aan de achterkant van het gebouw.

Ja, maar niet voor koten met gedeelde voorzieningen, enkel voor studio’s & appartementen.
  • Centrale verwarming op gas moet om de 2 jaar gekeurd worden, stookolie elk jaar.
  • Elke studentenwoning moet beschikken over een geldig keuringsattest van de elektriciteit.
  • Alle brandblusapparaten/ brandcentrales (indien aanwezig) moeten jaarlijks gekeurd worden .
  • Alle rookmelders moeten regelmatig gepoetst (elke 3 maanden) en getest worden.

Ja, het is verplicht, maar wordt meestal vergeten. Je riskeert een boete van 25 euro. Indien je niet registreert, kan de huurder het kot verlaten zonder dat hij een opzeg moet geven. 

Maak een duidelijk huishoudelijk reglement dat beide partijen ondertekenen en voeg dat toe aan het huurcontract. Brik heeft ook een voorbeelddocument huishoudelijke reglementen.

Ja, het is in jouw belang om samen met de student-huurder een duidelijke plaatsbeschrijving op te stellen die beide partijen ondertekenen. De plaatsbeschrijving wordt toegevoegd aan het huurcontract.

Nee, dit kan enkel via een juridische procedure en/of onderling overleg.

In eerste instantie probeer je er zelf uit te komen met de student. Als dat niet lukt, contacteer je Brik of PLE via info@mykot.be en wordt er gezocht naar een oplossing/compromis met de student-huurder.  

In de meeste koten is dit uitgesloten omwille van de beperkte ruimte.  

Alleen mits toestemming van de kotbaas. 

De meeste koten zijn bedoeld voor 1 student. Mits toestemming van de kotbaas mag er uitzonderlijk wel eens iemand overnachten.

De huurprijs bestaat altijd uit twee delen: de netto huurprijs en de bijkomende kosten. Die kosten omvatten de nutsvoorzieningen en eventueel de internetaansluiting of belastingen ten laste van de student-huurder.

Voor de kosten kan je een vast of forfaitair bedrag zonder afrekening vragen of een maandelijks voorschot, met een afrekening aan het eind van het huurcontract. 

Nee, indien je aan dezelfde student het volgende academiejaar wil verhuren, kan je de huurprijs enkel indexeren.

Probeer steeds je betalingen goed op te volgen en eventueel een herinnering te sturen. Na twee weken achterstand verzend je een aanmaningsbrief (met een extra kost van 15 euro).

Nee, dat mag enkel bij overmacht en indien de student daar toestemming voor gegeven heeft.

Alle buitenlandse studenten die langer dan 3 maanden in België verblijven, moeten zich registreren bij de gemeente. Dit is geen domiciliëring, maar een registratie in het zogenaamde ‘vreemdelingenregister’ met een studentenvisum, al lijkt de procedure identiek aan die voor een domiciliëring. Vervolgens komt de wijkagent langs om te controleren of de internationale student daadwerkelijk op het kot verblijft.

Vraag naar de officiële studentenkaart of een ‘letter of acceptance’ van de hogeronderwijsinstelling waar de student is ingeschreven. 

Ja, op voorwaarde dat dit vermeld én beargumenteerd wordt in de huurovereenkomst. Het domicilieadres van de student-huurder moet dan ook vermeld worden in de huurovereenkomst. Maar je kan een domicilie ook weigeren.

De standaard huurperiode is maximaal 12 maanden.

Ja, dat kan. Een huurcontract tussen 1 maand en 12 maanden is mogelijk, maar nooit langer dan één academiejaar. Dus steeds tussen 15 september en 14 september het jaar daarop.

Een studentenhuurcontract begint meestal op 1 of 15 september en eindigt op 31 augustus of 14 september het jaar daarna.

Meestal wordt dat gevraagd na de eerste zittijd. Dat is steeds vrijblijvend, omdat het vaak afhankelijk is van de resultaten van eerste en/of tweede zittijd. 

Het verhuurseizoen begint eind april, maar de meeste koten op MyKot worden pas beschikbaar na de eerste zittijd. De eigen koten van Brik (die ook op MyKot komen) worden ook pas vanaf 1 juli verhuurd.

Ja, op elk moment van het jaar is er vraag naar koten, maar vooral bij het begin van de twee semesters.

Nee, tenzij de kandidaat-huurder niet kan aantonen dat hij een student is.

Verwijder je telefoonnummer van MyKot. Plaats je kot voorlopig op ‘niet beschikbaar’ en plaats een boodschap dat je (voorlopig) niet bereikbaar bent. 

Je zorgt zo snel mogelijk voor een update op MyKot en geeft aan dat het kot niet meer beschikbaar is. Alleen vrije koten mogen zichtbaar zijn op de site.