Het Brik-modelcontract

In de huurovereenkomst leggen huurder en verhuurder afspraken vast voor het gebruik van de studentenkamer. De huurovereenkomst vermeldt de identiteit van alle partijen, de begin- en einddatum van de overeenkomst, een omschrijving van de verhuurde ruimtes en het huurbedrag. Ook de rechten en plichten van beide partijen kunnen specifiek worden beschreven in de huurovereenkomst. Best sta je vooraf dan ook even stil bij de verschillende clausules waar je je als (ver)huurder aan bindt.

Brik stelde een modelcontract op voor de (ver)huur van een studentenkamer. Dit contract is een referentiedocument, zowel voor huurder als verhuurder, bij het opstellen van een huurovereenkomst voor een studentenkamer.

Belangrijk: het Brik-modelcontract is enkel van toepassing voor de verhuur van studentenkoten via de bemiddeling van MyKot. Verhuurders dienen zich te registreren en het aanbod moet gekeurd en aanvaard worden door Brik.

vorige
volgende