De grootste studentenstad van België

Brussel is de grootste studentenstad van België. Zowat 50 universiteiten, hogescholen en kunsthogescholen (51 in 2012 om precies te zijn) hebben een campus of afdeling in Brussel. Meer dan 86.600 studenten stonden in Brussel ingeschreven in 2011. Hun aantal wordt tegenwoordig op 100.000 geschat. Ondanks deze omvangrijke aanwezigheid is het studentenkarakter van de stad niet onmiddellijk zichtbaar. Studenten leven hier immers in een grootstad met vele stedelijke functies. In Brussel vind je ongeveer één student per 14 inwoners, waar dit in Leuven één op 2,5 en in Gent één op 4 bedraagt.

Die ‘Brusselse’ studenten komen overigens grotendeels uit de nabije omgeving, namelijk uit de 19 Brusselse gemeenten zelf (37%) of uit Vlaams- en Waals-Brabant (samen 27%). Iets meer dan een derde komt uit de rest van België of uit het buitenland. Tegelijk valt een grote mate van internationalisering op: 23% van de studenten in Brussel (cijfer voor 2011) heeft niet de Belgische nationaliteit. Het merendeel zijn zogenaamde local foreigners: jonge Brusselaars die zelf of via hun familie een migratie-achtergrond hebben. Daarnaast komen jaarlijks enkele duizenden studenten uit het buitenland naar Brussel om er te studeren. Die uiteenlopende achtergronden zijn belangrijk, want ze bepalen mee de keuze voor een studentenwoning.

Meer weten over het hoger onderwijs in Brussel? Kijk hier voor een overzicht van de belangrijkste kenmerken.

Bijna 40% van de universiteitsstudenten kiest ervoor om bij de ouders te blijven wonen – vaak omwille van financiële redenen. Dit betekent dat ongeveer 60% van de universiteitsstudenten wel op zoek gaat naar een studentenwoning of een eigen woning huurt of eventueel koopt. Naarmate studenten ouder worden, stellen ze zich ook onafhankelijker op. Bijna 50% van de (universiteit)studenten in de eerste jaren van hun opleiding leven zelfstandig (dus niet bij hun ouders). In de masteropleiding stijgt dat tot 70 à 80% van de studenten. De huurprijs en algemene kost voor zelfstandig leven is dus een belangrijke factor in de keuze van studenten om ‘op kot’ te gaan.

±50%

Bijna de helft van eerstejaarsstudenten leeft zelfstandig

70–80%

Dit aantal stijgt sterk voor studenten in masteropleiding

Studentenwoningen omvatten heel wat meer dan een kot. In totaal zijn er in Brussel 10.000 à 12.000 studentenwoningen die door de hoger onderwijsinstellingen gekend zijn. Bijna 30% daarvan wordt voorzien door de instellingen zelf. Dat betekent dat het overgrote deel van de studenten die niet bij hun ouders wonen, door privé eigenaars gehuisvest wordt. Ongeveer de helft van de studenten zit op wat als een kot omschreven kan worden: een kamer op een universitaire residentie, een individuele studio of een kamer bij een particulier. Daarnaast blijken veel studenten te kiezen voor co-location: een appartement of (delen van) een huis huren met andere studenten. De belangrijkste redenen waarom ze kiezen voor ‘medehuur’ is het budget (de kostprijs ligt lager), de prijs-kwaliteitsverhouding (je krijgt meer comfort voor een bepaalde prijs), de kans om met vrienden samen te wonen en het sociaal contact. Deze vorm van wonen zit onder studenten in de lift.

volgende